Selecteer een pagina

Het coronavirus raakt inmiddels vrijwel iedereen en de economische gevolgen zijn enorm. Hoe zit het nu juridisch? Wat is het gevolg van niet kunnen betalen vanwege deze pandemie? Mogen overeenkomsten nu worden beëindigd? Kan ik of mijn wederpartij een beroep doen op overmacht?

De hoofdregel is dat partijen hun (betalings)verplichtingen moeten nakomen. Gebeurt dat niet, dan kan dat verschillende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting tot het vergoeden van schade. Indien sprake is van overmacht kan echter geen (volledige) nakoming van een verbintenis worden gevorderd en ook geen schadevergoeding worden verlangd. Volgens de wet is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend omdat deze “niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt”.

De vraag of het corona-virus een overmachtssituatie oplevert, is niet zomaar te beantwoorden en dient van geval tot geval beoordeeld te worden. In beginsel is echter sprake van een ondernemersrisico. In een overeenkomst of algemene voorwaarden kunnen specifiek situaties zijn opgenomen waaronder juist wel of niet een beroep op overmacht kan worden gedaan. Meestal zijn deze bepalingen echter redelijk algemeen waarbij een pandemie als overmachtssituatie vaak niet is opgenomen.

Peter’s blog over ‘De algemene ledenvergadering en het coronavirus’ kan voor u wellicht ook interessant zijn.

Heeft u vragen over de juridische gevolgen van het coronavirus of wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter van Dort via peter@legallaw.blog of dort@liance.law of bel +5999 5133 678.