Selecteer een pagina

UPDATE! Het Ministerie van Economische Ontwikkeling te Curaçao heeft aangekondigd dat werkgevers nu ook over de maand mei 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen. Dit kan vanaf zaterdag 23 mei 2020 (vanaf 18.00 uur) tot en met donderdag 28 mei 2020 (tot 18.00 uur).

De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is. De minimale omzetderving dient 40% te zijn (dit was 25%) om in aanmerking te komen. De NOW wordt gefinanciërd door Nederland, nu onder de voorwaarde dat werknemers verplicht 20% bijdragen aan de kosten. Werkgevers en werknemers worden derhalve opgeroepen om gezamenlijk te bepalen op welke wijze deze 20% door de werknemer zal worden bijgedragen (bijvoorbeeld door tijdelijke loonverlaging of inhouding van vakantiegeld). De sectoren waarbinnen bedrijven werkzaam dienen te zijn om voor de NOW in aanmerking komen is ongewijzigd gebleven.

De meest belangrijkste veranderingen van de NOW zijn de volgende:

  • Loonsubsidie verlaagd met 20%;
  • Verplichte werknemersbijdrage van 20%;
  • Betalingsverplichting voor alle bij SVB-geregistreerde werknemers;
  • Minimumomzetderving van 40%;
  • Loonsubsidie berekend over de loonsom uit OV-aangifte;

Werkgevers die over de maand april 2020 loonsubsidie hebben ontvangen zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de nieuw aanvraag. Werkgevers die voor het eerst een aanvraag willen indienen, dienen dit te doen via het portaal op www.fondodisosten.org.

Eerder verschenen de volgende blogs over het Curaçaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus: ‘Het Curaçaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus’ en ‘UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket’

Voor meer informatie of advies kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via peter@legallaw.blog of dort@liance.law  dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).